Carinjene roba

Carinjenje roba : Naš stručan tim s dugogodišnjim iskustvom na poslovima carinjenja za Vas će brzo, točno i profesionalno obaviti sve carinske formalnosti oko uvoza, izvoza ili provoza roba te Vas savjetovati oko svega što je potrebno za rješavanje carinskih formalnosti.

Uvozni i izvozni postupci:  Kao Vaš carinski zastupnik pomoći ćemo Vam razvrstati  robu prema kombiniranoj nomenklaturi carinske tarife, ishoditi za Vas potrebna carinska rješenja, izraditi uvozne i izvozne carinske deklaracije, prisustvovati pregledu roba od strane inspekcijskih službi te Vas savjetovati oko svih problema vezanih uz carinske propise.

Carinski postupak 42: Carinski postupak 42 je postupak uvoznog carinjenja uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a  jer su dobra namijenjena drugoj državi članici EU. Iznos obračunate carine, ukoliko je propisana stopa carine za tu robu, plaća  uvoznik na mjestu carinjenja. Roba se nakon završenog postupka carinjenja mora odmah opremiti primatelju u drugoj državi članici. U slučaju da uvoznik nije porezni obveznik u HR može imenovati svog poreznog zastupnika. Za Vas to možemo biti mi. Kao Vaš porezni zastupnik podnijet ćemo Poreznoj upravi sve potrebne prijave i izvještaje. Nakon dolaska robe na odredište primatelj ovjerava prijevoznu ispravu i jedan takav potvrđeni primjerak šalje  poreznom zastupniku u HR.

Provozni postupci: Kada roba uđe na teritorij Europske zajednice ona je pod carinskim nadzorom sve do završetka postupka carinjenja. Robu od njenog ulaska u EU pa do dolaska na mjesto gdje će se obaviti carinjenje prati carinska provozna deklaracija (NCTS – T1 ili T2) na kojoj je upisano jamstvo. U našem slučaju to je naša bankovna garancija položena kod Carinske uprave kojom jamčimo plaćanje carinskog duga koji bi nastao u slučaju da provozni postupak nije ispravno završen.