Vámkezelés

Vámkezelés : hosszú távú és sokoldalú tapasztalattal rendelkező szakmai csapatunk örömmel segít Önnek a vámeljárás elvégzésében, áru behozatala és kivitele esetében, szakmai tanácsokkal látja el Önt a szükséges vámjogi eljárások tekintetében.

Behozatali és kiviteli eljárások: Az Ön vámjogi képviselőjeként segítséget nyújtunk az áru elhelyezésénél a Kombinált Nomenklatúrában, a szükséges vámhivatali határozatok beszerzésében, a behozatali és kiviteli okmányok elkészítésében. Jelen vagyunk az áru hatósági vizsgálatánál, és szakmai segítséget nyújtunk minden vámjogi kérdésben az előírásoknak megfelelően.

Vámeljárás,  42 eljáráskód:  A 42-es eljáráskóddal végzett vámeljárás, az adómentes termékimport, mely során az áru más EU tagállamba kerül. A vám összegét, abban az esetben ha az árut vám terheli, a vevő fizeti meg a vámkezelés helyszínén. Az áru, a vámeljárást követően azonnal elszállításra kerül a vevő részére a rendeltetési EU tagállamba. Amennyiben a vevő a Horvát Köztársaságban nem adókötelezett, kinevezhet adójogi képviselőt, jelen esetben társaságunkat. Mint az Ön adójogi képviselője benyújtunk minden szükséges nyilatkozatot és jelentést az illetékes Adóhivatalhoz. Az áru rendeltetési helyre érkezését követően, az áru átvevője hitelesíti a szállítási dokumentumokat, és egy hitelesített példányt eredetiben eljutatt az adójogi képviselőnek a Horvát Köztársaságba.

Árutovábbítási  eljárások: Az áru, az  Európai Unió területére érkezve vámjogi felügyelet alatt áll a vámjogi eljárás befejezéséig. Az árut, az Unióba való belépéstől kezdve egészen a rendeltetési vámhivatalig, vámárutovábbítási okmány (NCTS – T1 ili T2) kíséri, amelyen fedezet, garancia  van feltüntetve. A mi esetünkben ez a társaságunk banki garanciája, amely a Horvát Vámhivatalnál került  letétbe helyezésre, mellyel biztosítékot nyújtunk a Vámhivatal felé, hogy a vámeljárást követően keletkezett vám összege, mely előfordulhat a vámeljárás helytelen lefolytatásának következményeképpen,  kifizetésre kerül.