Skladištenje roba

U našim skladištima u Čakovcu i Kotoribi pružamo usluge skladištenja carinske i necarinske robe, usluge utovara, istovara, pretovara, sortiranja i prepakiranja roba. Oba skladišta smještena su u blizini željezničkog kolosijeka.