Obračun posebnog poreza na motorna vozila

Ako ste kupili novo ili rabljeno vozilo u nekoj od članica EU ili ste ga uvezli iz trećih zemalja, obvezni ste na njega platiti posebni porez na cestovna motorna vozila (PPMV). Na visinu posebnog porezna na motorna vozila utječu marka i tip vozila, dodatna oprema, starost vozila, obujam motora, emisija CO₂, prijeđeni kilometri te referentna vrijednost vozila. PPMV se prijavljuje carinskom uredu nadležnom prema mjestu Vašeg sjedišta ili prebivališta putem e –prijave.  PPMV moguće je informativno izračunati uz upotrebu Eurotax kataloga, jedino službeno priznatog kataloga, ili putem informativnog kalkulatora za obračun PPMV –a Ministarstva financija.  Na temelju podataka o vozilu koje dobijemo od Vas izradit ćemo informativni obračun  te podnijeti  e-prijavu nadležnom carinskom uredu.