Javna nabava

U nastavku je naveden poziv na temelju B Light Grant projekta kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća (MSP) na pograničnom području Mađarska – Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.,

 

HRV:

Dokumentacija

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjenjivanju ponuda

Odluka o odabiru

 

ENG:

Documentation

Invitation to bid

Costs