Intrastat

az Európai Unió belső piacán megvalósuló áruforgalom regisztrálását célzó statisztikai megfigyelési rendszer.  Az EU tagállamok közötti árumozgásra vonatkozó elektronikus statisztikai jelentés, egy statisztikai rendszer mely összegyűjti a tagállamok közötti kereskedelemben történő árumozgásra vonatkozóan az adatokat, mely statisztikai rendszert EU jogszabályok részleteiben szabályozzák, ezek betartása minden tagállam részére kötelező. Az intrastat jelentés benyújtása kötelező minden tagállamban  de nem minden gazdasági alanyra vonatkozóan. Minden olyan ÁFAkötelezett gazdasági alany részéről kötelező az elektronikus statisztikai adatszolgáltatás, amelyeknél az kiszállítás (korábban kivitel – export) valamint a beérkezés (korábban behozatal – import) értéke meghaladja meghatározott adatszolgáltatási  határértéket mindkét irányú kereskedelmi folyamatban. A határértékek meghatározása évente történik, ez az érték 2018. évre vonatkozóan 1.900.000,00  HRK a beérkezés értékhatára és 1.000.000,00 HRK a kiszállítás értékhatára. Az EU-val és a nemzetközi törvényi előírásokkal összhangban, minden gazdasági alany, mely más tagállambeli gazdasági alannyal folytatott külkereskedelem kapcsán túllépi az áruforgalom éves, meghatározott értékét, köteles önállóan jelentkezni a Horvát Köztársaság Intrastat rendszerébe. A statisztikai jelentésben küldött adatok az árura, a szállítási feltételekre, származási országra, az áru mennyiségére és értékére  vonatkoznak. Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus uton történik a G2B servis által, érvényes tanúsítvány mellett. Ha társaságunk mellett dönt, nincs szüksége sem tanúsítványra, sem számítógépes programra, sem semmi másra. Egyetlen kötelezettsége elküldeni részünkre rendszeresen a szükséges dokumentumokat, a többit mi elintézzük Ön helyett.